Choose your language.
Choose from 6 languages. Welcome to Stelrad radiators.
Beautiful radiators for modern living.

België
Nederland
Deutschland
UK
Poland

Belgique
France
Österreich
Ireland
Russia
Other Countries
España
Danmark
 Choose your language

Stelrad scoort ZILVER bij eerste duurzaamheidsbeoordeling

Met de zilveren score behaalde Stelrad een bijzonder fraai resultaat bij de eerste internationale EcoVadis duurzaamheidsbeoordeling. Deze sterke score vormt een terechte bekroning voor de talrijke volgehouden inspanningen die onze medewerkers de afgelopen jaren leverden richting duurzaam ondernemen. Met deze eerste beoordeling behoren we meteen tot de beste 25% bedrijven in onze sector. Dit mooie resultaat is bovendien vooral een stevige stimulans om het in de toekomst nog beter te doen.

Zilver als algemene score

Door jaarlijks deze duurzaamheidsbeoordeling te herhalen, kunnen we gericht onze voortgang monitoren. Uiteraard houden we onze klanten en medewerkers graag op de hoogte van de resultaten van onze inspanningen.

Vier thema’s, 21 indicatoren

EcoVadis omvat in totaal de prestaties op 21 indicatoren binnen vier thema’s:

  1. 1. Milieu
  2. 2. Arbeid en mensenrechten
  3. 3. Ethiek
  4. 4. Duurzame inkoop

Ons doel is om huizen duurzaam te verwarmen

Vanuit onze visie ‘Ons doel is om huizen duurzaam te verwarmen’ engageert Stelrad zich al vele jaren tot duurzaam ondernemen. Binnen onze ESG-strategie (Environmental, Social en Governance) werken we op vier pijlers:

  • • De toekomst van thuisverwarming verder vormgeven
  • • Onze impact op het milieu tot een minimum te beperken
  • • Streven naar een uitmuntende werkplek
  • • Werken volgens de hoogste bedrijfsstandaarden

Duurzaamheid objectief beoordelen

Dankzij EcoVadis kunnen we onze inspanningen op het vlak van duurzaam ondernemen objectief beoordeling en helder in beeld brengen voor onze klanten. Meer dan 90.000 bedrijven uit 160 landen gebruiken deze internationaal erkende methodologie om hun inspanningen voor duurzaam ondernemen te evalueren.

Deze bedrijven situeren zich in meer dan 200 sectoren, wat meteen ook toelaat om je positie te bepalen binnen een specifieke sector. EcoVadis analyseert via vragenlijsten en scorekaarten in welke mate een bedrijf de internationaal erkende duurzaamheidsnormen – waaronder ISO26000, Global Reporting Initiative en het United Nations Global Compact – integreert in de dagelijkse bedrijfsorganisatie en de managementaanpak.