Choose your language.
Choose from 6 languages. Welcome to Stelrad radiators.
Beautiful radiators for modern living.

België
Nederland
Deutschland
UK
Poland

Belgique
France
Österreich
Ireland
Danmark
Other Countries
España
 Choose your language

Standaardisatie positie ophangstrippen

Aangezien vanaf 1 april 2016 bijna alle horizontale Stelrad radiatoren voorzien worden van opgelaste strippen (uitgezonderd Plinth uitvoeringen), wordt de positie van de strippen meteen ook over de hele range gestandaardiseerd.

De nieuwe positie van de ophangstrippen kan u via deze link downloaden.