Choose your language.
Choose from 6 languages. Welcome to Stelrad radiators.
Beautiful radiators for modern living.

België
Nederland
Deutschland
UK
Poland

Belgique
France
Österreich
Ireland
Danmark
Other Countries
España
 Choose your language

Stelrad, kwaliteit

Stelrad heeft oog voor kwaliteit, veiligheid en milieu. Stelrad heeft reeds vele jaren een doorgedreven beheersysteem op het gebied van kwaliteit, veiligheid en milieu.

Dit levert dagelijks een belangrijke bijdrage aan de hoge productkwaliteit en -veiligheid, de algemene veiligheid van onze medewerkers en de algemeen geldende milieuaspecten. In dit systeem wordt het door het bedrijfsmanagement opgestelde beleid op het gebied van veiligheid en milieu vertaald naar procedures en instructies. Hierin staat zowel de klant als het Stelrad-product centraal.

Aan alle betrokkenen van het proces, o.a. Stelrad-medewerkers, leveranciers enz., wordt gevraagd deze beleidsaspecten, procedures en instructies te kennen en toe te passen.

Jaarlijks wordt dit kwaliteitsmanagementsysteem door het gerenommeerde auditbureau TUV Süd geauditeerd volgens de ISO 9001:2008 norm. Tijdens deze audit worden alle afdelingen van Stelrad grondig geauditeerd met als doel te beoordelen of de gestelde kwaliteits-, veiligheids- en milieuaspecten gekend zijn en toegepast worden.

Jaarlijks worden ook de belangrijkste Stelrad-producten onderworpen aan een productaudit. Dit is een zeer gedetailleerde toetsing van alle eigenschappen en specificaties van het productieproces en de Stelrad-producten, inclusief de verpakking, labeling en opslagcondities. De Stelrad-producten zijn alle EN 442 gecertificeerd en bepaalde producten zijn tevens RAL, NF en Kitemarkt gecertificeerd. Tot slot is Stelrad dagelijks in de weer om de service en de kwaliteit te meten, te beoordelen en te verbeteren. Dit gebeurt door de volledige organisatie, de leveranciers en de klanten te betrekken bij onze processen. De mening van de klant is hierin van zeer groot belang om verbeteringen door te voeren in (interne en externe) processen, om producten te innoveren en nieuwe producten te ontwikkelen.