Choose your language.
Choose from 6 languages. Welcome to Stelrad radiators.
Beautiful radiators for modern living.

België
Nederland
Deutschland
UK
Poland

Belgique
France
Österreich
Ireland
Russia
Other Countries
España
Danmark
 Choose your language

Eindejaarssluiting en belangrijke data

Wij leveren in 2021 nog tot en met 21 december. Vanwege de nog aanhoudende krapte op de grondstoffenmarkt en de hoge vraag naar radiatoren kunnen de levertijden nog steeds langer dan normaal zijn.

Dinsdag 21 december: laatste leveringen van 2021

Creditnota’s aangevraagd voor 14 december worden nog behandeld in 2021.

In de periode tussen 22 december en 2 januari vieren onze medewerkers het einde van 2021 en het begin van het nieuwe jaar. Onze kantoren zijn gesloten en er zijn ook geen leveringen of afhalingen mogelijk.

Op maandag 3 januari 2022 hervatten wij onze leveringen.